Velkommen til Langstrup Vandværk

På et møde den 18. november 1947, blev der indledt forhandlinger, mellem lodsejere i Langstrup og Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø om, at etablere et vandværk, der kunne forsyne områdets ejendomme med vand, når man startede indvinding fra Langstrup kildeplads til Sjælsø vandværk.

 Vandværket blev bygget i 1959 og sat i drift 1960, med forsyning af Langstrup området.

 I 1966 blev det udvidet til også at dække Lønholt området.

 Vandværket forsyner nu 220 ejendomme.

Se kort over vandværkets forsyningsområde.

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 27091